Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo je nevladina humanitarna i nezavisna oganizacija čija je misija da unapređuje univerzalna ljudska prava među građanima na Kosovu.

Inicijativa mladih za ljudska prava, pored svoje kancelarije na Kosovu, ima regionalne kancelarije u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

YIHR KS se bavi:
– Propagiranjem i promovisanjem ljudskih prava a posebno:
– Promovisanjem ljudskih prava kroz obrazovanje, aktivizam, kampanje, lokalno i regionalno umrežavanje i jačanje kritičkog razmišljanja mladih;
– Doprinošenjem jačanju vladavine prava kroz dokumentovanje, izveštavanje i zalaganje za zakonodavstvo koje utiče na ljudska prava svih;
– Jačanjem procesa suočavanja sa prošlošću uspostavljanjem novih veza između mladih ljudi u regionu zapadnog Balkana.

Projekat “Jačanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana” kao opšti cilj ima povećanje javnog nadzora politika manjina na Kosovu kroz uključivanje i aktiviranje mladih iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u pred, tokom i posle izborne procese na Kosovu, u opštinama Priština, Kosovo Polje/ Fushë Kosova, Uroševac/Ferizaj, Đakovica /Gjakova i Prizren.Projekat ima za cilj da, sprovođenjem niza aktivnosti, promoviše principe jednakosti, ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, kako bi podržao pravo na informisano i bez pretnji, glasanje Roma, Aškalija i Egipćana, osnaži zajednicu da obavlja samo- praćenje izbora i smanji zloupotrebu glasova Roma, Aškalija i Egipćana, kao i da obezbedi dodatne prilike da zajednica čini izabrana lica za odgovornima.

Kroz realizaciju ovog projekta, YIHR KS je dosegla do većeg broja manjina koje učestvuju u političkom i javnom životu, posebno do učešća mladih birača Roma, Aškalija i Egipćana u izbornim procesima koji će povećati odgovornost institucija prema građanima i dovesti da je unapređena i da se odvija sistematski u vezi sa ekonomskim, socijalnim pitanjima, zdravljem, zapošljavanjem, ljudskim pravima i pitanjima obrazovanja.

Radno Vreme

09:00 – 17:00
Od Ponedeljka do Petka

Kontaktirajte nas

Ardian Krasniqi br.5 II pod, 10000 Prishtina, Kosovo
Tel: +381 38 748 018