Na telefononi

Tel: +386 49 795 200Tel: +377 44 505 683

Na dërgoni email

ksoffice@yihr.orgwww.yihr-ks.org

Orët

Të hapur çdo ditë nga09:00 – 17:00

Lokacioni Ynë

Mund të na gjeni në këtë adresë:

Na kontaktoni

Orari Zyrtar

09:00 – 17:00
Nga e Hëna në të Premte

Na kontaktoni

Ardian Krasniqi nr.5 kati II, 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 748 018